Cùng tìm hiểu sự khác biệt của nam và nữ giới trong văn phòng làm việc

Theo bạn thì liệu giới tính có thể ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc hay không? Thường thì mọi người sẽ nghĩ là ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc sẽ do tâm trạng, tinh thần của nhân viên , không gian, môi trường làm việc không thoải mái, áp lực công việc lớn. …